ارائه دهنده خدمات تخصصی توریستی

پترا آوای پرواز با بهره برداری از تیم متخصص در ضمینه تور لیدری ارائه دهنده خدمات با کیفیت توریستی و گردشگری به علاقه مندان می باشد.

ارائه دهنده خدمات توریست درمانی

پترا آوای پرواز با به کار گیری از تجارب خود در ضمینه های توریستی و پزشکی و با سابقه درخشان خود ارائه دهنده تخصصی خدمات تور درمانی به علاقه مندان می باشد.

ارائه دهنده خدمات تخصصی پزشکی

پترا آوای پرواز با بهره مندی از کادری متخصص و مجرب در انواع ضمینه های پزشکی ارائه دهنده خدمات پزشکی گوناگون میباشد.